فهرست پادکست ها
    
پیشگیری از ویروس کرونا
24 اسفند 1398


  download

    
توضیحات دکتر کشمیری در مورد مضرات الکل
24 اسفند 1398


  download

    
نکاتی مهم در خصوص استفاده از محلول ها و شوینده های الکلی
24 اسفند 1398


  download

    
مدافعان سلامت بوشهر
24 اسفند 1398


  download

    
مدافعان سلامت - شبکه تلوزیون استان بوشهر
24 اسفند 1398


  download

    
یک قرار ملی عید ما بعد از شکست کرونا
24 اسفند 1398


  download

    
توصیه هایی برای والدین برای پیشگیری از کرونا
24 اسفند 1398


  download

    
توصیه هایی برای معلمان در شرایط پراسترس کرونا
24 اسفند 1398


  download

    
پیام‌های بهداشتی کودکان برای مقابله با کرونا ویروس
21 اسفند 1398


  download

    
مدافعان سلامت بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
21 اسفند 1398


  download

    
کنترل احساسات در مواجهه با ویروس کرونا
19 اسفند 1398


  download

    
تیزر اضطراب مقابله با کرونا
17 اسفند 1398


  download

    
نحوه خرید نان از نانوایی ها در مواجهه با ویروس کرونا
17 اسفند 1398


  download

    
علایم ویروس کرونا که احتیاج به بستری دارد
17 اسفند 1398


  download

    
توصیه های تغذیه در خصوص بیماری کرونا
17 اسفند 1398


  download

    
9 صفحه آلوده به ویروس کرونا
17 اسفند 1398


  download

    
نحوه صحیح شستن دست ها
17 اسفند 1398


  download

    
توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از بیماری کرونا برای تاکسیران ها
17 اسفند 1398


  download

    
سربازان سفید پوش بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
16 اسفند 1398


  download

    
مدافعان سلامت
16 اسفند 1398

آزمایشگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر


  download

    
انتقال ویروس کرونا از طریق دست های آلوده
16 اسفند 1398


  download

    
مصاحبه دکتر کشمیری با TagTV
14 اسفند 1398


  download

    
مصاحبه با دکتر کشمیری در خصوص ویروس کرونا 1
12 اسفند 1398


  download

    
مصاحبه با دکتر کشمیری در خصوص ویروس کرونا 2
12 اسفند 1398


  download

    
مصاحبه با دکتر کشمیری در خصوص ویروس کرونا 3
12 اسفند 1398


  download

    
شستن دست ها
12 اسفند 1398


  download

    
درباره ویروس کرونا 2019
10 اسفند 1398


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< خرداد تیر >>
تعداد بازدید:   ۵
 
< >