چگونه از فرد مبتلا به بیماری کرونا در منزل مراقبت کنیم؟


- فرد مبتلا در اتاقی جداگانه بماند. تهویه ‌ی اتاق باید مناسب باشد و هوای اتاق مرتبا عوض شود.
- جابجایی بیمار در محیط منزل به حداقل برسد و در صورت استفاده از سرویس بهداشتی مشترک، تهویه ‌ی مناسب توالت فراهم گردد.
- از عیادت فرد مبتلا به صورت جدی خودداری شود.
- مایعات گرم فراوان برای مبتلای به بیماری فراهم گردد. نیاز به مصرف داروی خاصی نیست.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >