COVID-19 چگونه گسترش می یابد؟


فرد می تواند COVID-19 را از شخصی که این ویروس را دارد، بگیرد. بیماري می تواند از یک شخص به شخص دیگر از طریق قطرات کوچک از بینی یا دهان گسترش یابد. وقتی که فرد مبتلا به COVID-19 سرفه یا بازدم نماید، این قطرات بر روي اشیا و سطوح اطراف شخص می نشینند. افراد دیگر از طریق تماس با این اشیا یا سطوح و سپس تماس با چشم ها، بینی یا دهان می تواند به COVID-19 مبتلا شوند. همچنین افراد می توانند به COVID-19 مبتلا شوند اگر آن ها در معرض تماس با افراد مبتلا به COVID- 19 باشند که قطرات تنفسی یا در سرفه هایشان قطرات تنفسی را به بیرون پرتاب می کند. به این دلیل است که می بایست از فردي که مریض است 1 متر (3 فوت) فاصله را رعایت کنیم.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >