نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس

1398/12/17 0:0

 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای مراقبت از خود (دستورالعمل شماره 1)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در صورت داشتن علائم تب و سرفه (دستورالعمل شماره 2)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در وسایل شخصی (دستورالعمل شماره 3)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در غذاخوری ها (دستورالعمل شماره 4)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها (دستورالعمل شماره 5)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اصناف (دستورالعمل شماره 6)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در آرایشگاه ها برای مراجعین (دستورالعمل شماره 7)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری (دستورالعمل شماره 8)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در پمپ بنزین ها (دستورالعمل شماره 9)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در بانک ها (دستورالعمل شماره 10)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای استفاده از عابر بانک (دستورالعمل شماره 11)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل (دستورالعمل شماره 12)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای تاکسی ها (دستورالعمل شماره 13)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مراکز خرید و فروشگاه ها (دستورالعمل شماره 14)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مهمانی (دستورالعمل شماره 15)

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در هنگام مسافرت (دستورالعمل شماره 16)

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   17 اسفند 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >